МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 01.04.2020 година

02 апр 2020

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

23

7

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

8

РУ-Велики Преслав

4

2

1

РУ-Каолиново

3

0

1

РУ-Нови пазар

1

0

0

 

 

 

 02 април 2020 | 09:42