МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 02.04.2020 година

03 апр 2020

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

15

4

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

14

РУ-Велики Преслав

6

1

3

РУ-Каолиново

5

3

0

РУ-Нови пазар

4

0

1

 

 

 

 03 април 2020 | 09:07