МВР

ОД Шумен

 

Българските граждани могат да се възползват от електронните административни услуги, които предлага МВР.

01 сеп 2017

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg, всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лични документи и удостоверения. Това са лична карта или паспорт, удостоверение за събития свързани с издаването на документи, както и дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 01 септември 2017 | 14:10