МВР

ОД Шумен

 

Заявление за издаване на СУМПС с бърза услуга може да подадете в:

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време

от понеделник до петък

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР

- сектор ПП

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Шумен, ул. "Университетска № 28