МВР

СФС в МВР

 

Социалният диалогСоциалният диалог: най-важния инструмент за социално отговорни реформи в сектор "Сигурност"
София – Амстердам – Белград – София
8 октомври 2012 – 10 октомври 2013г.

Партньори по проекта:
Синдикална федерация на служителите в МВР /TUFEMI/ – водеща организация
Полицейски синдикат на Сърбия / Police union of Serbia/
Холандски полицейски синдикат / ACP Politie Vakbond/

Основната цел на проекта е да разшири знанията и компетенциите за провеждане на социален диалог и да развие умения за активно и равнопоставено участие в процеса на вземане на решения касаещи реформите в сектор "Сигурност".

За да бъде постигната тази цел ще бъдат идентифицирани промените и тенденциите в социалния диалог и ролята, която имат в него синдикатите от България, Сърбия и Холандия.
Изключително важно е да се анализира в дълбочина новата роля на синдикатите по отношение на реформите в сектор "Сигурност", като посредник между правителството и заетите в отстояване и защита правата на служителите. Развитието на уменията на синдикалните представители за провеждане на социален диалог в новия контекст на икономическа криза и националните политики за намаляване броя на заетите лица в системата е от ключово значение за бъдещето на полицейските синдикати и служителите в сектор "Сигурност".
За тази цел участващите организации ще разработят набор от ефективни решения на проблемите свързани с драстичните промени в новата икономическа ситуация, които ще бъдат приложими на национално и международно ниво и ще бъдат обвързани с целите на Стратегия Европа 2020.
Проектът предвижа и дейности за повишаване знанията както на представители на синдикалните организации, така и на представителите на правителствата във всяка една страна, посредством популяризиране на успехите и добрите практики от ефективния и реален социален диалог в обсъждането и осъществяването на реформи в сектор "Сигурност".

За допълнителна информация относно проекта - Социалният диалог: най-важния инструмент за социално отговорни реформи в сектор "Сигурност", финансиран от Европейския съюз, натиснете тук или последвайте линка  http://sssd.eu