МВР

СФС в МВР

 

ЕПС - "Европейски полицейски съюз" (EPU - “European Police Union”)

ЕПС - "Европейски полицейски съюз" (EPU - “European Police Union”), е полицейски съюз с нестопанска цел, посветен към насърчаване и гарантиране на вътрешната сигурност в рамките на Европейския съюз.

Организация съставена от полицейски синдикати, които се стремят да гарантират, отстояват и защитават, здравни, социални, професионални, икономически и културни права на всички служители работещи в областта на вътрешната сигурност.

Европейският полицейски съюз (EPU), е член на Eurofedop. Всеобхватен съюз в който полицейските синдикати от цяла Европа си сътрудничат. Заедно организациите членуващи в EPU, представляват повече от 500 000 полицейски служители в Европа.
Членството в "Европейския полицейски съюз", е отворено за физически и юридически лица, по-специално за полицейски синдикати и професионални полицейски асоциации, който имат за цели да гарантират вътрешната сигурност в Европа.

Eurofedop е основана на първия конгрес на Международната федерация на служителите на държавна служба, която е проведена във Виена - Австрия, през 1966 г., от групи християнски и други демократични синдикати в Европа.

В организацията членуват  55 синдиката на следните държави: Австрия, Албания, Белгия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Франция, Унгария, Хърватска, Италия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Румъния, Сърбия, Словакия и Обединеното кралство.

Основната цел на Eurofedop, е да насърчава сътрудничеството между публичните услуги и синдикати в цяла Европа, както и да представлява интересите на работниците и служителите в публичната администрация на Европейския съюз. За да се постигне това, Eurofedop насърчава създаването на представителен и плуралистичен европейски социален диалог, формално или неформално, в публичния сектор.

С цел да се увеличи сътрудничеството между синдикалните организации в Eurofedop, са създадени седем търговски съвети: Пощи и телекомуникации, местни и регионалните власти, министерства и финанси, здравеопазване, полиция /EPU-Европейски полицейски съюз/, отбрана, правосъдие. Задачата на търговските съвети се състои главно в предоставянето на взаимен обмен на информация, да приема решения по въпроси, свързани с техния сектор и да информира и консултира изпълнителния комитет на Eurofedop.
Всички търговски съвети заседават най-малко веднъж годишно.
Eurofedop е член на Комитета на Съвета на Европа за връзка.

Съветът на Европа е водеща организация за правата на човека на континента.
Тя включва 47 държави-членки, от които 28 са членове на Европейския съюз. Всички държави членки на Съвета на Европа, са подписали Европейската конвенция за правата на човека, договор, предназначен за защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Европейският съд по правата на човека наблюдава прилагането на Конвенцията в страните-членки. Граждани могат да подават жалби за нарушения на правата на човека до Съда в Страсбург, след като всички възможности за обжалване са изчерпани в съответната държава-членка. Европейският съюз се готви да подпише Европейската конвенция за правата на човека, създаването на обща европейска правна норма за над 820 милиона граждани.

Съветът на Европа призовава за свобода на словото и на медиите, свободата на събранията, равенство. Тя стартира кампании по въпроси като защита на децата, речта на омразата онлайн. Съветът на Европа подпомага страните-членки в борбата с корупцията и тероризма и предприемат необходимите реформи в съдебната система. Нейната група от конституционни експерти, известна като Венецианската комисия, предлага правни консултации на страни по целия свят.

Съветът на Европа насърчава правата на човека, чрез международните конвенции, като например Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие и на Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство. Тя следи за напредъка на страните-членки в тези области и прави препоръки чрез независими органи, експерт мониторинг. Достижение на Съвета на Европа, е че в държавите-членки вече не се прилага смъртното наказание.