МВР

СФС в МВР

 

Комисии

 

Организационна комисия

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Милован Давидов.

Състав:
- Михаил Узунов СД 47 Смолян
- Татяна Барбулова СД 64 Пловдив
- Пролет Миховска СД 116 АМВР
- Димитър Атанасов СД 39 Резово М.Търново
- Радка Станиславова Павлова СД 36 СДВР
- Георги Анастасов Анастасов СД 144 ЛюбимецЮридическа комисия

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Иван Сердаров.

Състав:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Иван Сердаров
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Борислав Мазнев 
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Милован Давидов 
- Орхан Айдънов Хасанов СД 41 ГАБРОВО
- Боян Симеонов 
- Добромир ДобревФинансова-административна комисия

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Илия Кузманов.

Състав:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Илия Хрисимов
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Борис Прешелков
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Иван Мусков
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Красимир Костов
- Член на ФКК на СФСМВР - Благой Ванкин
- Член на ФКК на СФСМВР - Ивайло Десев
- Ивайло Димитров СД 174 06-та РСПБЗН
- Радмил Георгиев
- Велина ИлиеваМеждународна комисия

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Цветан Колев.

Състав:
- Емилиян Цветанов Недялков  СД 37 Видин
- Златко Димитров Хаджиев  СД 87 Рудозем
- Радка Станиславова Павлова  СД 36 СДВР
- Петър Жеков Балушев   СД 58 Златоград
- Слав Крумов Крумов   СД 47 Смолян
- Геоеги Анастасов Анастасов  СД 144 Любимец
- Иванка Кехайова   СД 139 ДНС 112  РЦ Кърджали
- Ивайло Димитров   СД 174 06-та РСПБЗН
- Илия Димитров Кузманов   СД 73
- Атанас Кръстев Писов   СД 11 ГПУ Г.Д
- Костадин Христов Стоянов  СД 11 ГПУ Г.Д
- Орхан Айдънов Хасанов   СД 41 ГАБРОВО
- Александър Василев   РЦ София ДНС 112Комисия "Връзки с обществеността"

Отговорник:

- Председател на УС на СФСМВР - Валентин Попов.

Състав:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Генади Тенев
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Илия Кузманов
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Милован Давидов
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Илия Хрисимов
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Борис Прешелков
- Татяна Барбулова СД 64 Пловдив
- Даниела Христова Андонова СД 144 ЛюбимецСоциална комисия

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Илия Хрисимов.

Състав:
- Пролет Миховска Сд 116 АМВР
- Михаил Узунов СД 47 Смолян
- Марин Христозов СД 66 Кърджали
- Даниела Декова СД 17 Плевен
- Николай Ников СД 41 Габрово
- Даниела Христова Андонова СД 144 Любимец
- Соня Герганова СД 139 ДНС 112  РЦ Кърджали
- Антон Иванов Петров СД 174 06-та РСПБЗН
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Милован Давидов СД 47 СмолянКомисия "Обща и специализирана администрация"

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Борис Прешелков.

Състав:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Илия Хрисимов
- Славея Иванова СД 139 ДНС 112Комисия "Национална полиция"
Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Димитър Попов.

Състав:
- Добромир Василев Добрев СД 21 Кюстендил
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Велко Пейов Маслев
- Оля Красимирова Георгиева СД 85 София
- Искрьо Тодоров Предьов СД 170 София
- Валентин Василев Грозев СД 165 Симеоновград
- Павлин Луков Караколев СД 29 Панагюрище
- Иван Костадинов Гайтанинчев СД 12 Г.Делчев
- Михаил Василев Узунов СД 47 Смолян
- Емилиян Цветанов Недялков  СД 37 Видин
- Николай Григоров Неделчев СД 164 КаварнаКомисия "Гранична полиция"

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Дарин Ковачев.

Състав:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Дарин Ковачев
- Петър Димитров Попов СД 11 ГПУ Г.Делчев
- Димитър Петров Атанасов СД 39 Резово М.Търново
- Недко Руменов Берков СД 87 Рудозем
- Атанас Асенов Михайлов СД 87 Рудозем
- Найден Стоянов Зафиров СД 143 летище Бургас
- Панайот Петров Пантов СД 143 летище Бургас
- Стамен тодоров нейчев СД 143 летище Бургас
- Ваклин Йорданов Драганов СД 58 ГПУ Златоград
- Петър Жеков Балушев СД 58 ГПУ Златоград
- Атанас Викторов Льондов СД 55
- Кирил Красимиров Бузов СД 55
- Емил Костадинов Лазаров СД 11 ГПУ Г.ДелчевКомисия "ПБЗН"

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Красимир Костов.

Състав:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Борис Прешелков СД 116 АМВР
- Велина Илиева СД 135 ОУПБЗН Ямбол
- Ивайло Янчев СД 32 Варна
- Ивайло Димитров СД 174 06 РСПБЗН С-я
- Атанас Чапаров СД 56 Бургас
- Мартин Диков СД 56 Бургас
- Тони Райчев СД 100 София
- Пламен Тошков Вълчев СД 37 ВидинКомисия "Вътрешни комуникации" - работна група, създадена от УС на СФСМВР.

Отговорник:
- Зам. председател на УС на СФСМВР - Иван Мусков.

Състав:
Предстои сформиране на работния състав ...