МВР

СФС в МВР

 

П О К А Н А

 

Уважаеми членове на СФСМВР,

На основание чл. 24а, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФСМВР и чл. 6 ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР, Управителният съвет на СФСМВР, съгласно свои решения взети по реда на чл. 29, ал. 5, ал. 8 и 8а от Устава на СФСМВР (от 29.09.2020 г. с протокол № 24Н и от 18.10.2020 г. с протокол № 26) свиква по своя инициатива редовно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР на 12 и 13 ноември 2020 г. в гр. Велинград, хотел „Здравец“, с начален час 14:00 часа на 12.11.2020 г. със следния дневен ред:

1. Изслушване на текущ отчет на дейността на УС

2. Изслушване на текущ отчет на дейността на ФКК

3. Насоки за дейността на Федерацията

4. Организационни въпроси