МВР

СДВР

 

Техническа спецификация за "Доставка на груб, тревен, зърнен и комбиниран гранулиран (екструдиран) фураж за служебните коне към отдел Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществания ред /ОСПСОВОР/ при СДВР"

14 май 2020


Техническа спецификация за "Доставка на груб, тревен, зърнен и комбиниран гранулиран (екструдиран) фураж за служебните коне към отдел Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществания ред /ОСПСОВОР/ при СДВР"

Предложения и препоръки по Техническата спецификация могат да се изпращат по електронна поща на адрес: [email protected]  на вниманието на В. Василева, служ. тел. 02/9820662.
Срок за подаване на предложения и препоръки до 26.05.2020 г.

 14 май 2020 | 16:12