МВР

СДВР

 

Техническа спецификация: "Доставка на консумативи за служебните моторни превозни средства на Столична дирекция на вътрешните работи"

16 май 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки по Техническата спецификация могат да се изпращат по електронна поща на адрес: [email protected] на вниманието на П. Щерева, служ.тел. 02/9820803.
Срок за подаване на предложения и препоръки до 27.05.2019 г.

 16 май 2019 | 14:43