МВР

СДВР

 

Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София

02 окт 2018


Решение за откриване на процедура за "Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София" по обособени позиции:
ОП-1 - "Ремонт на покрив на административната сграда на СДВР над Хранителен блок"
ОП-2 - "Ремонт на покрив на БДС в сградата на 03 РУ-СДВР"
ОП-3 - "Ремонт на покрив на конюшня в ОСПСОВОР-СДВР"
ОП-4 - "Ремонт на покрив над закрит манеж в ОСПСОВОР-СДВР" 
Обявление за поръчка "Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София" по обособени позиции
Документация за участие в публично състезание за възлагане на обещствена поръчка с предмет "Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София"
Техническа спецификация за обособена позоция 1 "Ремонт на покрив над хранителен блок в сградата на СДВР"
Техническа спецификация за обособена позиция 2 "Ремонт на покрив над БДС в сградата на 03 РУ СДВР"
Техническа спецификация за обособена позиция 3 "Ремонт на покрив на конюшна в ОСПСОВОР - СДВР"
Техническа спецификация за обособена позиция 4 "Ремонт на покрив на закрит манеж в ОСПСОВОР - СДВР"  
Уточнение
Прикачени документи Образец 1   (docx - 18,00KB) - 02 окт 2018 16:37
Образец 2   (docx - 19,00KB) - 02 окт 2018 16:38
Образец 3   (docx - 54,00KB) - 02 окт 2018 16:40
Образец 4   (docx - 21,00KB) - 02 окт 2018 16:40
Образец 5   (docx - 18,00KB) - 02 окт 2018 16:41
Образец 6   (docx - 29,00KB) - 03 окт 2018 13:44
Проекто-договор - Обособ.позиция 1 - над хран. блок   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:47
Проекто-договор - Обособ.позиция 2 - БДС-03 РУ   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:48
Проекто-договор - Обособ.позиция 3 - Конюшна   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:49
Проекто-договор - Обособ.позиция 4 - закрит манеж   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:49

 15 октомври 2018 | 17:12