МВР

СДВР

 

Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София

02 окт 2018

Решение за откриване на процедура за "Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София" по обособени позиции:
ОП-1 - "Ремонт на покрив на административната сграда на СДВР над Хранителен блок"
ОП-2 - "Ремонт на покрив на БДС в сградата на 03 РУ-СДВР"
ОП-3 - "Ремонт на покрив на конюшня в ОСПСОВОР-СДВР"
ОП-4 - "Ремонт на покрив над закрит манеж в ОСПСОВОР-СДВР" 
Обявление за поръчка "Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София" по обособени позиции
Документация за участие в публично състезание за възлагане на обещствена поръчка с предмет "Ремонт на покриви в подразделения на СДВР, на територията на гр. София"
Техническа спецификация за обособена позоция 1 "Ремонт на покрив над хранителен блок в сградата на СДВР"
Техническа спецификация за обособена позиция 2 "Ремонт на покрив над БДС в сградата на 03 РУ СДВР"
Техническа спецификация за обособена позиция 3 "Ремонт на покрив на конюшна в ОСПСОВОР - СДВР"
Техническа спецификация за обособена позиция 4 "Ремонт на покрив на закрит манеж в ОСПСОВОР - СДВР"  
Уточнение
Уточнение_22.10.18 г.
Уточнение_29.10.2018 г.
Протокол от заседание на комисия
Протокол на комисия
Протокол от 21.11.2018 г.
Съобщение
Протокол от заседание на комисия
Решение
Протокол от заседание на комисия от 19.12.2018 г.
Решение от 19.12.2018 г.
Прикачени документи Образец 1   (docx - 18,00KB) - 02 окт 2018 16:37
Образец 2   (docx - 19,00KB) - 02 окт 2018 16:38
Образец 3   (docx - 54,00KB) - 02 окт 2018 16:40
Образец 4   (docx - 21,00KB) - 02 окт 2018 16:40
Образец 5   (docx - 18,00KB) - 02 окт 2018 16:41
Образец 6   (docx - 29,00KB) - 03 окт 2018 13:44
Проекто-договор - Обособ.позиция 1 - над хран. блок   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:47
Проекто-договор - Обособ.позиция 2 - БДС-03 РУ   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:48
Проекто-договор - Обособ.позиция 3 - Конюшна   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:49
Проекто-договор - Обособ.позиция 4 - закрит манеж   (docx - 45,00KB) - 03 окт 2018 13:49

 20 декември 2018 | 16:00