МВР

СДВР

 

„Периодични доставки на материали за текуща поддръжка на сграден фонд на СДВР за срок от 1 година"

20 мар 2020


02351-2020-0002

      В изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г. и методически указания с рег. №№ МУ-4/09.04.2020г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че СДВР ще удължи срока за получаване на оферти с Обявление за изменение или допълнителна информация, което ще се публикува на страницата на обществената поръчка в Профила на купувача. Получените до момента оферти се приемат за редовно подадени.

С оглед спазването на наложените в Р. България противоепидемични мерки присъстващите на отварянето на офертите следва да разполагат с лични предпазни средства.

 


Прикачени документи Обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 514,00KB) - 23 авг 2021 11:23
Обявление за приключване на договор   (pdf - 807,00KB) - 17 авг 2021 16:56
eЕЕДОП   (zip - 84,00KB) - 06 апр 2020 10:07
Решение за откриване на процедура   (pdf - 166,00KB) - 06 апр 2020 09:32
Обявление за поръчка   (pdf - 438,00KB) - 06 апр 2020 09:32
Документация   (pdf - 603,00KB) - 06 апр 2020 09:31
Техническа спецификация   (pdf - 319,00KB) - 06 апр 2020 09:31
Образци към документацията   (doc - 576,00KB) - 06 апр 2020 09:30
Проект на договор   (doc - 131,00KB) - 06 апр 2020 09:30
Разяснение № 1   (pdf - 7,24MB) - 06 апр 2020 09:28
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 1,18MB) - 28 апр 2020 12:04
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 374,00KB) - 04 юни 2020 16:08
Протокол № 1   (pdf - 1,96MB) - 16 юни 2020 10:12
Протокол № 2   (pdf - 948,00KB) - 16 юни 2020 10:13
Решение за избор на изпълнител   (pdf - 7,31MB) - 16 юни 2020 10:15
Договор с приложения част 1   (pdf - 12,71MB) - 11 авг 2020 15:25
Договор с приложения част 2   (pdf - 3,87MB) - 11 авг 2020 15:25
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 303,00KB) - 11 авг 2020 15:26
Обявление за изменение   (pdf - 2,16MB) - 12 окт 2020 14:44
Допълнително споразумение с Ценова листа   (pdf - 8,79MB) - 12 окт 2020 14:44

 23 август 2021 | 11:23