МВР

СДВР

 

Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР - МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим I" № 5

06 дек 2018

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка "Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР - МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим I" № 5"
Обявление за поръчка
Документация
Проект на договор
Уточнение 15.01.2019 г.
Част "Архитектура": Арх. записка
                                Арх 1
                                Арх 2
                                Арх 3
                                Арх 4
                                Арх 5
                                Арх 6
                                Арх 7
 Част "В и К": Записка ВиК
                      ВиК 1
                      ВиК 2
Част "Електро": Записка Ел. част
                         Електро 1 
                         Електро 2
                         Електро 3
                         Електро 4
                         LC SEK 
                         LC FAD
                         Електро 5
                         Електро 6
Част "ОВК": Записка ТОВК
                    ОВК 1 
                    ОВК 2
                    ОВК 3
                    ОВК 4
                    ОВК 5
                    LC SEK RISER                    
Част "Пожарна безопастност": Записка ПБ
                                               
Част ПБЗ: Записка ПБЗ
                 ПБЗ 1
                 ПБЗ 2
                 ПБЗ 3
                 ПБЗ 4
                 ПБЗ 5
Уточнение 21.01.2019 г.
Уточнение 29.01.2019 г.
Уточнение 01.02.2019 г.
Решение 06.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка

  
Прикачени документи Образец 1   (docx - 18,00KB) - 06 дек 2018 16:23
Образец 2   (docx - 19,00KB) - 06 дек 2018 16:23
Образец 3   (docx - 54,00KB) - 06 дек 2018 16:23
Образец 4   (docx - 22,00KB) - 06 дек 2018 16:24
Образец 5   (docx - 18,00KB) - 06 дек 2018 16:24
Образец 6   (docx - 91,00KB) - 06 дек 2018 16:24
Техн. документация допълнение към обр. 6   (docx - 34,00KB) - 01 фев 2019 09:32

 12 юли 2019 | 17:04