МВР

СДВР

 

Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР

10 окт 2018


Решение за откриване на процура за обществена поръчка "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР" по обособени позиции:
ОП-1 - "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"
ОП-2 - "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"
Обявление за обществена поръчка "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР" по обособени позиции
Документация за обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР"
Протокол от 30.11.2018 г.
Протокол от 17.12.2018 г.
Протокол от 21.12.2018 г.
Решение от 04.01.2019 г.
Решение от 29.01.2019 г.
Решение от 28.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка
Прикачени документи Приложение № 1   (docx - 17,00KB) - 01 окт 2018 17:15
Приложение № 1а   (docx - 59,00KB) - 01 окт 2018 17:15
Приложение № 2   (docx - 17,00KB) - 01 окт 2018 17:14
Приложение № 2а   (docx - 16,00KB) - 01 окт 2018 17:14
Образец 1   (docx - 17,00KB) - 01 окт 2018 17:09
Образец 2   (docx - 54,00KB) - 01 окт 2018 17:31
Образец 3.1   (docx - 17,00KB) - 01 окт 2018 17:32
Образец 3.2   (docx - 17,00KB) - 01 окт 2018 17:32
Образец 4   (docx - 15,00KB) - 01 окт 2018 17:32
Образец 5   (docx - 15,00KB) - 01 окт 2018 17:32
Образец 6.1   (docx - 16,00KB) - 01 окт 2018 17:32
Образец 6.2   (docx - 16,00KB) - 01 окт 2018 17:32
Образец 7   (docx - 15,00KB) - 01 окт 2018 17:32
проект на договор-по ОП-1   (docx - 53,00KB) - 01 окт 2018 17:32
проект на договор-по ОП-2   (docx - 52,00KB) - 01 окт 2018 17:33

 14 март 2019 | 14:27