МВР

СДВР

 

Доставка на тонери и др. консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за потребностите на СДВР

24 окт 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
Приложение № 1 - техническа спецификация
Решение
Обявление
Прикачени документи Образец 1   (docx - 23,00KB) - 23 окт 2019 17:16
ЕЕДОП_ Образец 2   (doc - 207,00KB) - 23 окт 2019 17:16
Образец 3   (docx - 47,00KB) - 23 окт 2019 17:17
Образец 4   (docx - 19,00KB) - 23 окт 2019 17:23
Образец 5   (docx - 68,00KB) - 23 окт 2019 17:25
Образец 6   (docx - 34,00KB) - 23 окт 2019 17:25
Проект на договор   (doc - 83,00KB) - 23 окт 2019 17:25

 19 ноември 2019 | 16:41