МВР

СДВР

 

Доставка на смазочни продукти и експлоатационни течности за служебните моторни превозни средства на СДВР

01 окт 2019

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
Прикачени документи Образец 1   (docx - 79,00KB) - 27 сеп 2019 16:24
Образец 2   (docx - 53,00KB) - 27 сеп 2019 16:25
Образец 3   (docx - 49,00KB) - 27 сеп 2019 16:25
Образец 4   (docx - 25,00KB) - 27 сеп 2019 16:46
Образец 5   (docx - 25,00KB) - 27 сеп 2019 16:46
Образец 6   (docx - 24,00KB) - 27 сеп 2019 16:47
Образец 7   (docx - 43,00KB) - 27 сеп 2019 16:48
Проект на договор   (docx - 54,00KB) - 27 сеп 2019 16:48

 01 октомври 2019 | 11:23