МВР

СДВР

 

Доставка на смазочни продукти и експлоатационни течности за МПС на СДВР

27 фев 2018


Решение за откриване на обществена поръчка за „Доставка на смазочни продукти и експлоатационни течности за МПС на СДВР“
Обявление за общ. поръчка „Доставка на смазочни продукти и експлоатационни течности за МПС на СДВР“
Документация на общ. поръчка „Доставка на смазочни продукти и експлоатационни течности за МПС на СДВР“
Протокол 05.04.2018
Протокол 19.04.2018
Решение 20.04.2018
Прикачени документи obrazec_1   (docx - 55,00KB) - 27 фев 2018 14:48
obrazec_2   (docx - 16,00KB) - 27 фев 2018 14:48
obrazec_3   (docx - 26,00KB) - 27 фев 2018 14:49
obrazec_4   (docx - 22,00KB) - 27 фев 2018 14:49
obrazec_5   (docx - 15,00KB) - 27 фев 2018 14:50
obrazec_6   (docx - 14,00KB) - 27 фев 2018 14:50
obrazec_7   (docx - 14,00KB) - 27 фев 2018 14:50
obrazec_8   (docx - 15,00KB) - 27 фев 2018 14:51
obrazec_9   (docx - 16,00KB) - 27 фев 2018 14:51
obrazec_10   (docx - 17,00KB) - 27 фев 2018 14:52
obrazec_11   (docx - 16,00KB) - 27 фев 2018 14:52
obrazec_12   (docx - 20,00KB) - 27 фев 2018 14:53
obrazec_13   (docx - 17,00KB) - 27 фев 2018 14:53
obrazec_14   (docx - 15,00KB) - 27 фев 2018 14:54
proekt_na_dogovor   (docx - 34,00KB) - 27 фев 2018 14:54
protokol _22.03.18 g.   (pdf - 111,00KB) - 28 мар 2018 09:38
Ценово предложение_14.05.18 г.   (pdf - 65,00KB) - 14 май 2018 12:00
Договор_14.05.18 г.   (pdf - 321,00KB) - 14 май 2018 12:00
Техническо предложение за изпълнение на поръчката_14.05.18 г.   (pdf - 198,00KB) - 14 май 2018 16:22
обявление за възложена поръчка 16.05.2018   (pdf - 2,26MB) - 16 май 2018 10:48

 16 май 2018 | 10:49