МВР

СДВР

 

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СДВР

08 окт 2018


Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СДВР"
Информация за публикувана обява за обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СДВР"
Уточнение
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Протокол_26.10.18 г.
Протокол от заседание на комисия
Решение
Договор за обществена поръчка
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение

Прикачени документи Образец 1   (docx - 36,00KB) - 08 окт 2018 14:21
Образец 2   (docx - 29,00KB) - 08 окт 2018 14:21
Образец 3   (docx - 59,00KB) - 08 окт 2018 14:21
Образец 4   (docx - 39,00KB) - 08 окт 2018 14:21
Образец 5   (docx - 35,00KB) - 08 окт 2018 14:21
Образец 6   (docx - 36,00KB) - 08 окт 2018 14:22
Образец 7   (docx - 38,00KB) - 08 окт 2018 14:22
Образец 8   (docx - 37,00KB) - 08 окт 2018 14:22
Образец 9   (docx - 72,00KB) - 08 окт 2018 14:22

 27 ноември 2018 | 17:17