МВР

СДВР

 

Доставка на груб фураж за служебни коне

14 сеп 2018


Обява за събиране на оферти

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол

Решение


Прикачени документи Приложение 1 - доставка груб фураж за служ. коне   (docx - 299,00KB) - 14 сеп 2018 14:52
Приложение 2 - доставка груб фураж за служ. коне   (docx - 768,00KB) - 14 сеп 2018 14:54

 09 октомври 2018 | 15:12