МВР

СДВР

 

Доставка на груб, тревен и зърнен фураж за служебни коне на СДВР

25 сеп 2019

Решение за откривае на процедура
Обявление за поръчка
Документация

Протокол № 1
Съобщение - 17.10.2019 г.
Протокол № 2
Решение
Прикачени документи образец № 2   (docx - 36,00KB) - 20 сеп 2019 14:34
образец № 3   (docx - 31,00KB) - 20 сеп 2019 14:34
образец № 4   (docx - 26,00KB) - 20 сеп 2019 14:34
образец № 5   (docx - 25,00KB) - 20 сеп 2019 14:35
образец № 6   (docx - 23,00KB) - 20 сеп 2019 14:35
Проект на договор по ОП-1   (docx - 3,44MB) - 20 сеп 2019 14:40
Проект на договор по ОП-2   (docx - 3,58MB) - 20 сеп 2019 14:40
Проект на договор по ОП-3   (docx - 3,77MB) - 20 сеп 2019 14:41
образец № 1 - ЕЕДОП   (docx - 86,00KB) - 25 сеп 2019 10:43

 25 октомври 2019 | 13:46