МВР

СДВР

 

Доставка и монтаж на офис оборудване за потребностите на СДВР

12 окт 2018


Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис оборудване за потребностите на СДВР"
Обявление за поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис оборудване за потребностите на СДВР"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Протокол № 1
Протокол
Решение
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


Прикачени документи Образец 1   (docx - 17,00KB) - 10 окт 2018 19:16
Образец 2   (docx - 63,00KB) - 10 окт 2018 19:16
Образец 3   (docx - 15,00KB) - 10 окт 2018 19:16
Образец 4   (docx - 15,00KB) - 10 окт 2018 19:16
Образец 5   (docx - 17,00KB) - 10 окт 2018 19:17
Образец 6   (docx - 15,00KB) - 10 окт 2018 19:17
Проект на договор   (docx - 39,00KB) - 10 окт 2018 19:18
ЕЕДОП   (docx - 70,00KB) - 12 окт 2018 16:38

 11 януари 2019 | 17:00