МВР

СДВР

 

„Демонтаж, монтаж, ремонт и баланс на гуми и изправяне на джанти на служебните МПС на Столична дирекция на вътрешните работи"

18 мар 2020

02351-2020-0001
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 151,00KB) - 18 мар 2020 14:24
Обявление за поръчка   (pdf - 463,00KB) - 18 мар 2020 14:24
Документация   (pdf - 570,00KB) - 18 мар 2020 14:24
Образци към документацията   (docx - 35,00KB) - 18 мар 2020 14:25
Техническа спецификация   (pdf - 58,00KB) - 18 мар 2020 14:25
Методика   (pdf - 105,00KB) - 18 мар 2020 14:25
еЕЕДОП   (zip - 84,00KB) - 18 мар 2020 14:26
Проект на договор   (doc - 202,00KB) - 18 мар 2020 14:33

 18 март 2020 | 14:54