МВР

СДВР

 

„Демонтаж, монтаж, ремонт и баланс на гуми и изправяне на джанти на служебните МПС на Столична дирекция на вътрешните работи"

18 мар 2020


02351-2020-0001

       В изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 20202 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г. и методически указания с рег. №№ МУ-4/09.04.2020г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че СДВР ще удължи срока за получаване на оферти с Обявление за изменение или допълнителна информация, което ще се публикува на страницата на обществената поръчка в Профила на купувача. Получените до момента оферти се приемат за редовно подадени.

С оглед спазването на наложените в Р. България противоепидемични мерки присъстващите на отварянето на офертите следва да разполагат с лични предпазни средства.

 
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 151,00KB) - 06 апр 2020 10:05
Обявление за поръчка   (pdf - 463,00KB) - 06 апр 2020 10:04
Документация   (pdf - 570,00KB) - 06 апр 2020 10:04
Образци към документацията   (docx - 35,00KB) - 06 апр 2020 09:58
Техническа спецификация   (pdf - 58,00KB) - 06 апр 2020 09:45
Методика   (pdf - 105,00KB) - 06 апр 2020 09:45
еЕЕДОП   (zip - 84,00KB) - 06 апр 2020 09:44
Проект на договор   (doc - 202,00KB) - 06 апр 2020 09:43
Разяснение № 1   (pdf - 426,00KB) - 09 апр 2020 09:25
Решение за одобряване на обявление за изменение или доп. информация   (pdf - 1,24MB) - 28 апр 2020 11:57
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 364,00KB) - 03 юни 2020 10:21
Протокол № 1   (pdf - 2,52MB) - 23 юни 2020 14:33
Протокол № 2   (pdf - 12,56MB) - 23 юни 2020 14:33
Протокол № 3   (pdf - 13,92MB) - 23 юни 2020 14:34
Решение за избор на изпълнител   (pdf - 6,27MB) - 23 юни 2020 14:34
Договор   (pdf - 915,00KB) - 20 авг 2020 17:02
Приложение № 1 към договора   (pdf - 149,00KB) - 20 авг 2020 17:02
Приложения № 2 и № 3 към договора   (pdf - 1,15MB) - 20 авг 2020 17:02
Приложения № 4 и № 5   (pdf - 1,71MB) - 20 авг 2020 17:03
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,37MB) - 20 авг 2020 17:03

 20 август 2020 | 17:04