МВР

СДВР

 


ЗАМ.-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

ЗАМ.-НАЧАЛНИК


Комисар 
Мартин Константинов Цурински

Длъжност: Зам.-началник на отдел “Пътна полиция”

Роден в гр. Видин 

Постъпва в системата на МВР през 2000 г.