МВР

СДВР

 

ВРЕМЕННО ПРЕНАЗНАЧЕН НА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

ВПД заместник началник

 

Комисар Мартин Константинов Цурински

Длъжност: Временно преназначен на длъжност Зам.-началник на отдел “Пътна полиция”

Роден в гр. Видин 

Постъпва в системата на МВР през 2000 г.