МВР

СДВР

 

Отдел „Български документи за самоличност” - СДВР

Адрес:     гр. София, п. код 1202                                        Звено "Адресна картотека"

               бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48                      ж. к. "Люлин", бл. 464, вх. В

               телефон:  02 / 982 33 16

Работно време с граждани: от понеделник до петък: от 07,00 ч. до 17,30 ч.
                                                                      събота: от 08,30 ч. до 14,30 ч.


Структура: сектор 01 "Административен контрол и ПАМ"
                  сектор 02 "Персонализация и комплектоване на преписки за БЛД"
                  сектор 03 "Административно обслужване на граждани"
                  Звено "Адресна картотека"

                      Териториални звена "Български документи за самоличност"

                         
Звено БДС към 01 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1574, бул. "Шипченски проход" № 67
                    телефон 02/9827183

                    Звено БДС към 02 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1202, ул. "Княз Борис I" № 215
                    телефон 02/9820817

                    Звено БДС към 03 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1309, ул. "Индже войвода" № 2
                    телефон 02/9821106 и 02/9821074

                    Звено БДС към 04 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1421, ул. "Крум Попов" № 57
                    телефон 02/9823895 и 02/9824235

                    Звено БДС към 05 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1504, ул. "Марин Дринов" № 4
                    телефон 02/9827029

                    Звено БДС към 06 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 5
                    телефон 02/9821715 и 02/9821772

                    Звено БДС към 07 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1712, ул. "Свето Преображение" № 1
                    телефон 02/9825907

                    Звено БДС към 08 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1592, ж. к. "Дружба" бл. 40, ет. 3
                    телефон 02/9825318 и 02/9825321

                    Звено БДС към 09 Районно управление при СДВР
                    гр. София, п. к. 1359, ж. к. "Люлин" бл. 464, вх. В
                    телефон 02/9825511 и 02/9825503