МВР

СДВР

 

Заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на Министъра на вътрешните работи относно: Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работата в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация

Заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. (pdf - 3797k)