МВР

СДВР

 

Годишен отчет по ЗДОИ за 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1303, ул. “Антим І” № 5

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ПОСТЪПИЛИ  ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2015 Г.

(pdf - 60k)