МВР

СДВР

 

Годешен отчет по ЗДОИ за 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1303, ул. “Антим І” № 5

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ПОСТЪПИЛИ  ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 Г.

(doc - 67k)