МВР

СДВР

 

Относно телефонните измами

27 мар 2013

Във връзка с извършените телефонни измами на територията на гр. София, се оформи тенденция за това, че същите се извършват от лица от криминалният контингент на гр. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, гр. Павликени, гр. Левски, гр. Ветово и гр. Русе, което включва и прилежащите им околности.

Относно превенцията към този род престъпна дейност съвместно медиите, гражданското общество трябва да знае следното:
- Потърпевшите са на такава възраст, че не могат да вникнат в случващото им се по телефона. За това, всички техни близки трябва да ги информират периодично, като постоянно да им напомнят да не се доверяват на лица от телефонни позвънявания, а да прекъснат връзката изключвайки телефона от розетката;
- След това да позвънят на вратата на близък съсед и от неговият телефон да се опита да позвъни близък роднина или приятел, който да вземе инициативата в свои ръце. В никакъв случай гражданите не трябва да назовават имената и личните си данни, на когото и да било по телефона;
- При всички случаи, когато гражданин е станал жертва на телефонна измама трябва незабавно да се обърне към най близкото РПУ. Това важи особено и за неуспешните опити за измами, като трябва да се посочат всички подробности около случилото се (дата, времеви период, през който е получено обаждането) и др. Ако възрастта не им го позволява, техните близки трябва да подадат сигнала в полицията;
- Не на последно място на възрастните хора трябва да бъде обяснено, че по телефона не биха могли да пострадат, ако затворят слушалката или в директният разговор с измамникът изрекат, че това е измамна схема за която са чували по телевизията. Това обстоятелство ще накара мошеникът да се откаже и да позвъни на друг „абонат”;
- Широката общественост трябва да се запознае и с обстоятелството, че организаторите на този род престъпна схема вземат мерки само за своята сигурност, като не се интересуват какво ще стане с техните помагачи, които относително често биват залавяни от МВР и понасят цялата вина за извършеното престъпление. Такива са таксиметрови шофьори, които при нелоялност от своя страна- измамникът го предава на МВР, като се обажда на съответното РУП, продиктува телефона му или номерът на таксиметровата кола, която управлява.
- В допълнение хората трябва да са наясно и с друг особен факт в даването на пари на длъжностно лице от държавната администрация (държавни служители) най-общо се нарича подкуп, което от своя страна е престъпление от общ характер и се наказва съобразно действащото законодателство на Р България.

 23 май 2017 | 16:08