МВР

СДВР

 

Превантивни мерки срещу грабеж

27 мар 2013

Около 90 % от грабежите се извършват в тъмната част на денонощието, като жертвите са предимно жени и непълнолетни лица.
Уязвимите места са междублоковите пространства, паркове, спирки на МГТ и училища (места с оскъдно или никакво осветление).
Извършителите на подобен вид престъпления са предимно лица от ромски произход и наркотично зависими, а в последно време се забелязва и тенденцията все повече непълнолетни лица да извършват грабежи.
В тази връзка са препоръчителни следните мерки:
- Да се избягват тъмните и неосветени участъци в градската част.
- При теглене на пари от банкомати и банкови клонове да се обръща внимание за наличие на лица със съмнително поведение в района.
- Да не се носят открито златни накити, които биха привлекли вниманието на лица с престъпни намерения (гривни, обеци, колиета и др.).
- Да се избягва носенето на скъпи вещи и големи парични суми.
- При грабеж, да не оказват съпротива, за да не се предизвикват извършителите.
- При всеки случаи на извършен грабеж да се информират органите на МВР и да се подава съответно информация на тел. 112.

 23 май 2017 | 16:08