МВР

СДВР

 

Административни услуги (Adnimistrative services)

    Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги и резултати от проведено анкетно проучване на мнението на гражданите по отношение административното обслужване в отдел "Пътна полиция" - СДВР през 2018 година