МВР

СДВР

 

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в отдел "Пътна Полиция" при СДВР, свидетелства за управление на МПС и административно-наказателна дейност по ЗДВП

 

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в отдел "Пътна Полиция" при СДВР

Свидетелства за управление на моторни превозни средства