МВР

СДВР

 

     Административно обслужване

        • Харта на клиента
        • Вътрешни правила

Административни услуги
   • Издаване на лична карта на български граждани
   • Издаване на паспорт на български граждани
   • Издаване на СУМПС 
   • Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност, при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
   • Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България
   • Описания на дейности по предоставяне на административни услуги
   • Description of the procedure for the provision of the administrative services
   • Най-често срещани въпроси и отговори

Административни санкции
   • Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР
   • Административни нарушения и наказания по ЗБЛД

Образци и формуляри
   • Заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани
   • Декларация по чл. 17 /Приложение към чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД/
   • Искане за задържане на паспорт /Приложение към чл. 32, ал. 2 от ПИБЛД/
   • Заявление за издаване на удостоверение за преминаване през ГКПП /издадени БЛД/
   • Пълномощно за пътуване
   • Пълномощно за издаване на лична карта или паспорт

     Образец само за сведение!
     Заявлението се попълва и отпечатва на гише!
   • Заявление за издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила в Република България

    . След извършено измерване на потребителската удовлетвореност от административното обслужване на граждани, с обобщен цифров показател за средно статистически изчислени данни, предвид изведена информация от наличните анкетни карти, общата оценка за ОБДС - СДВР за 2020 г. е 5,27.
 

СТРУКТУРА:

Отдел “Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи се състои от:
- Група 01 “Административен контрол на български граждани”
- Група 02 “Персонализация на български документи за самоличност на български и чужди граждани”
- Звено “Адресна картотека”

 

АДРЕС:
Отдел “Български документи за самоличност” - гр. София, п.к. 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48, телефон за връзка 982-33-16
Звено “Адресна картотека” - гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 464, вх. В
   

ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА “Български документи за самоличност”:

Звено БДС към 01 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1574, бул. “Шипченски проход” № 67,
телефон 982-71-83

Звено БДС към 02 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1202, бул. “Княз Борис І” № 215
телефон 982-08-17

Звено БДС към 03 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1309, ул. “Индже войвода” № 2
телефон 982-11-06; 982-10-74

Звено БДС към 04 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1421, ул. “Крум Попов” № 57
телефон 982-38-95; 982-42-35

Звено БДС към 05 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1504, ул. “Марин Дринов” № 4
телефон 982-70-29

Звено БДС към 06 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1618, бул. “Братя Бъкстон” № 5
телефон 982-17-15; 982-17-72

Звено БДС към 07 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1712, ул. “Свето Преображение” № 1
телефон 982-59-07

Звено БДС към 08 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1592, ж.к. “Дружба” бл. 40, ет. 3
телефон 982-53-18; 982-53-21

Звено БДС към 09 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1359, ж.к. “Люлин” бл. 464, вх. В
телефон 982-55-11; 982-55-03

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ БДС И ЗВЕНАТА БДС:

от 08.00 ч. до 17.45 ч. без обедна почивка и единично прекъсване на работа за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки, както следва:
- отдел БДС - СДВР - от 13.00 ч. до 13.30 ч.;
- БДС към 01 РУ СДВР - от 13.00 ч. до 13.30 ч.;
- БДС към 02 РУ СДВР - от 12.00 ч. до 12.30 ч.;
- БДС към 03 РУ СДВР - без прекъсване на работния процес;
- БДС към 04 РУ СДВР - от 12.00 ч. до 12.30 ч.;
- БДС към 05 РУ СДВР - от 13.00 ч. до 13.30 ч.;
- БДС към 06 РУ СДВР - от 11.30 ч. до 11.50 ч. и от 14.30 ч. до 14.50 ч.;
- БДС към 07 РУ СДВР - от 13.00 ч. до 13.30 ч.;
- БДС към 08 РУ СДВР - от 11.00 ч. до 11.30 ч.;
- БДС към 09 РУ СДВР - от 13.00 ч. до 13.30 ч..

Всяка събота Отдел БДС - СДВР, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 приема заявления за издаване на БЛД - лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга.