МВР

СДВР

 

22 април 2021

Домът за временно настаняване на малолетни и непълнолетни при СДВР получи дарение от ВКБООН

На кратката церемония днес присъстваха представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците Н Л Нарасимха Рао, заместник-директорът на СДВР ст. комисар Борислав Борисов, началникът на отдел „Противодействие на криминалната престъпност” комисар Ангел Бадънков, гл. инспектор Петър Петров - началник сектор на „Детска престъпност” в ГДНП и ст. инспектор Мая Григорова, началник на столичния дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Дарението  включва предмети от първа необходимост, предназначени за обгрижването на непридружените деца - бежанци, които са в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни при СДВР. Децата получиха и лаптопи, с помощта на които могат да се свързват със своите близки. Жестът е доказателство за изграденото в годините добро сътрудничество и израз на усилията, които се полагат към младите хора, нуждаещи се от помощ. 

Изображения

 22 април 2021 | 17:00