МВР

ОД Русе

 

Отдел „Административен“

Отдел „Административен“ подпомага дейността на ръководството на ОДМВР – Русе при вземане на управленски решения относно финансовото, кадровото и материално-техническото обезпечаване дейността на дирекцията. Той включва секторите „Координация, административно – правно обслужване и човешки ресурси“ и „Финансово осигуряване управление на собствеността и социални дейности“. Отделът отговаря за цялостното административно обслужване на дейността на ОДМВР-Русе.

Приемен ден на началника на отдела - четвъртък от 14:00 до 16:00 часа