МВР

ОД Русе

 

ОП-2020-01/12.06.2020г. Обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител за нуждите на ОДМВР-Русе на територията на обл.Русе"

12 юни 2020

Решение за откриване на процедура

Документация

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка АОП

 28 юли 2020 | 17:32