МВР

ОД Русе

 

Обществена поръчка "Доставка на топлинна енергия за сгради ползвани от ОДМВР-Русе на територията на гр.Русе"

27 мар 2019

Откриване на процедура на договаряне без обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на топлинна енергия за сгради, предоставени за управление на ОДМВР - Русе на теритирията на гр. Русе" за срок от 18 месеца


Номер на преписка № 2019-001

Решение за откриване на процедура

Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в РОП

 27 март 2019 | 14:02