МВР

ОД Русе

 

Доставка на природен газ за отопление на административна сграда на Първо РУ – Русе, при ОДМВР-Русе, с адрес гр. Русе, ул. Давид № 2

14 дек 2018

Пореден номер на преписка : 2/2018

Решение за откриване на процедура и възлагане на обществена поръчка /решение за публикуване/  14 дек 2018

Обявление за възложена поръчка   27 фев 2019

Договор   27 фев 2019

 13 септември 2019 | 14:10