МВР

ОД Русе

 

Съобщение във връзка с ОП-1-2018

11 сеп 2018

Удължава се срока за получаване на оферти на ОП-1-2018 до 17:30 часа на 13.09.2018г. по обособени позиции №1 и №3

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти по обособени позиции № 1 и 3 е удължен до 17:30 часа на 13.09.2018г.
Датата, мястото и часът на отваряне на офертите по всички обособени позиции е: 14.09.2018г., от 10:00 часа, в заседателна зала на ОДМВР-Русе, намираща се на адрес бул. Генерал Скобелев №49.

 11 септември 2018 | 17:32