МВР

ОД Русе

 

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти получени при условията и реда на чл.20, ал.3 от ЗОП по ОП-1-2018

19 сеп 2018

Оценяване и класиране на оферти получени при условията и реда на чл.20, ал.3 от ЗОП по ОП-1-2018

Протокол 336р-21322-17.09.2018 г.

 12 септември 2019 | 17:28