МВР

ОД Русе

 

ОП-1-2018 "Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на административни сгради на МВР, управлявани от ОДМВР – Русе, по три обособени позиции"

24 авг 2018

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на административни сгради на МВР, управлявани от ОДМВР – Русе“, по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес в гр. Русе, ул. „Липник” №131“;

Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрив на административна сграда на Първо РУ при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес в гр. Русе, ул. „Давид“ №2“;

Обособена позиция №3 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на РУ Сливо поле при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес в гр. Сливо поле, ул. „Панайот Волов” №2“;

Информация за обява в АОП
Обява за ОП
Техническа спецификация с приложения
Количествена сметка на сектор ПП
Спецификация дограма сектор ПП
Количествена сметка на Първо РУ
Количествена сметка на РУ Сливо поле
Спецификация на РУ Сливо поле
Количествено стойностна сметка на сектор ПП
Количествено стойностна сметка на Първо РУ
Количествено стойностна сметка на РУ Сливо поле
Представяне на участник и списък на документи
Документи и декларации по образец
Проект на договор

 24 август 2018 | 17:18