МВР

ОД Русе

 

ОП-2-2018 "Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на административни сгради на МВР, управлявани от ОДМВР – Русе“, по две обособени позиции"

13 ное 2018

Пореден номер на преписка : ОП-2-2018

Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на административни сгради на МВР, управлявани от ОДМВР – Русе“, по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Първо РУ - Русе при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Давид“ №2“;

Обособена позиция №2 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Второ РУ - Русе при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Рига” №3“;

Обява за общественна поръчка   13 ное 2018

Информация за побликуванна обява за ОП   13 ное 2018

Техническа спецификация с приложения   13 ное 2018

количествена сметка по позиция 1   13 ное 2018

количествена сметка по позиция 2   13 ное 2018

количествено-стойностна сметка по позиция 1   13 ное 2018

количествено-стойностна сметка по позиция 2   13 ное 2018

Представяне на участник, документи и декларации по образец   13 ное 2018

Проект на договор   13 ное 2018

Протокол от класиране на оферти, получени при условията и реда на чл.20, ал.3 от ЗОП  7 дек 2018

Догoвор № 336д-76-12.12.18 г.   12 дек 2018

Договор № 336д-77-12.12.18 г.  12 дек 2018

 13 септември 2019 | 14:13