МВР

ОД Русе

 

Съобщение до СУКХЧЕЙН СИНГХ / SUKHCHAIN SINGH , гражданин на Индия

24 юни 2019

рег. № 537300-1510/21.06.2019 г.

ДО
СУКХЧЕЙН СИНГХ / 
SUKHCHAIN SINGH 
гр. Русе
ул. „Митрополит Григорий“ 10, ст.517

 
                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.61,ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че със заповед рег.№ 5373пам-28/20.06.2019 г. на началника на група “Миграция” -  ОДМВР – гр. Русе,  на основание чл. 40, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24в, ал. 1 от ЗЧРБ, Ви е наложена принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване в  Република България”.

На основание чл.39б, ал.1 от ЗЧРБ Ви е предоставен 14-дневен срок за доброволно напускане на страната.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от съобщаването ú пред директора на ОДМВР – Русе и в четиринадесетдневен срок пред Административен съд - Русе. Копие от нея можете да получите в група „Миграция“ - ОДМВР-Русе.


НАЧАЛНИК
на група "Миграция" - Русе: Красимир Петров
 

 24 юни 2019 | 10:32