МВР

ОД Русе

 

Полицейска статистика 2017г.

03 яну 2017

Статистическите данни са с натрупване

Статистически отчет за състоянието на престъпността през първият месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през двата месеца на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през трети месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през четвърти месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през пети  месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през шести  месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през седми месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през осми месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през девети месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през десети месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през единайсти месец на 2016 и 2017г.

Статистически отчет за състоянието на престъпността през дванайсти месец на 2016 и 2017г.

 11 март 2021 | 16:21