МВР

ОД Русе

 

Полицейска статистика 2016г.

01 фев 2016

Статистически отчет за състоянието на престъпността през първият месец на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през двата месеца на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през тримесечието на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през четиримесечието на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през петмесечието на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността за полугодието на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през седемте месеца на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през осемте месеца на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през деветте месеца на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през десетмесечието на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през единадесетте месеца на 2015 и 2016г.

 

Статистически отчет за състоянието на престъпността през дванадесетте месеца на 2015 и 2016г.

 

 23 май 2017 | 17:04