МВР

ОД Русе

 

Полицейска операция TEN IT организирана от TISPOL

02 дек 2014

Резултати от проведена на 28.11.2014г.полицейска операция  на територията на ОДМВР-Русе по линия на TISPOL TEN IT за засилен контрол над товарните автомобили и автобуси за установяване на  превозвани от тях общоопасни товари, които могат да бъдат използвани за терористични цели

Операция на TISPOL TEN T за контрол на товарните автомобили и автобуси 28.11.2014г.

Проверени превозни средства

Нарушения свързани с техническа
неизправност на ППС и товара

Нередовни документи

ОБЩО:

Регион

Брой проверени товарни автомобили с българска регистрация

Брой проверени автобуси с българска регистрация

Брой проверени товарни автомобили с регистрация в ЕС

Брой проверени товарни автомобили с регистрация извън ЕС

Брой проверени автобуси с регистрация извън ЕС

общ брой проверени товарни автомобили

общ брой проверени автобуси

Общ брой проверени автомобили

техническа неизправност включително нарушения на габаритите

Брой установени нарушения свързани с нередовни документи на водач

Общ брой установени нарушения

1

2

3

4

6

7

9

10

11

25

29

34

Русе

10

2

17

13

1

40

3

43

2

1

3

ОБЩО:

10

2

17

13

1

40

3

43

2

1

3

 

 23 май 2017 | 17:04