МВР

ОД Русе

 

Сектор "Административен"

Началник сектор:
Лидия Иванова, сл. тел.: 082-882511

Звено "Финансово осигуряване"
Телефони:
Главен счетоводител - 082-882511;
Старши счетоводител - 082-882517.

Звено "Управление на собствеността"
Телефони:
Младши експерт - 082-882512;
Домакин и Отчетник - 082-882571.

Старши експерт "Човешки ресурси" - телефон: 082-882441.

Старши експерт "Информационно-аналитична дейност и административно обслужване" - телефон: 082-882287.

Деловодство РДПБЗН - Русе - телефон: 082-882226.