МВР

ОД Русе

 

25 апр 2018

НА 27 АПРИЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ - 2018

Ще премине в два етапа на територията на Първа РСПБЗН и на Градския стадион в Русе

 

 

 

 

На 27 април 2018 година в град Русе ще се проведе Областното състезание по пожароприложен спорт (ППС) 2018 година, което е основен етап в специалната подготовка на служителите от оперативните подструктури в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе (РДПБЗН), извършващи пожарогасителна и спасителна дейност.

 

Състезанието ще се състои в два етапа, в четири дисциплини:

ПЪРВИ ЕТАП: Провеждане на дисциплината “Изкачване с щурмова стълба” на територията на Първа РСПБЗН-Русе;

ВТОРИ ЕТАП: В дисциплините: „100-метрова пътека”; “Пожарна щафета 4х100 метра с препятствия”; “Бойно разгръщане от мотопомпа”.

 

В състезанието ще вземат участие 7 (седем) отбора, включващи около 70 служители от оперативните подструктури на РДПБЗН - Русе и членове на Спортен клуб по пожароприложен спорт „Михаил Чубуров“ - Русе. Професионалната спортна проява се  организира и провежда, съгласно утвърдена Наредба и в съответствие с действащия Правилник за организиране и провеждане на състезание по ППС, в сила от 01.04.2018 година на Българската федерация по ППС, София 2018 година (БФППС).

Като пълноправен член на БФППС, Спортният клуб по пожароприложен спорт „Михаил Чубуров“ - град Русе активно участва и в организираните мероприятия, и състезания, провеждани на територията на страната. Припомняме, че четирима изявени членове от СК по ППС „Михаил Чубуров“ – Русе в периода от 22 до 27.05. 2017 г. участваха в провелия се в гр. Лвов, Република Украйна международен турнир  в памет на загиналите пожарникари, извършвали пожарогасителни действия и проявили геройство при овладяване на възникналата авария  в Чернобил.

Резултатите от състезание са основен показател за степента на практическата подготовката на служителите от оперативните подструктури на РДПБЗН-Русе, пред които ежедневно професионалният дълг и реалните житейски ситуации поставят все по-високи изисквания по отношение на физическата им дееспособност.

 

 

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА 
гр. Русе, 27.04.2018 г.


ПЪРВИ ЕТАП

Място: територията на Първа РСПБЗН на бул. Трети март 23 в гр. Русе

08:20 ч. до 08:30 ч. – Откриване на състезанието на територията на Първа РСПБЗН-Русе;

08:30 ч. до 08:50 ч. – Провеждане на инструктаж по техника на безопасност;

08:50 ч. до 10:30 ч. – Провеждане на дисциплината “Изкачване с щурмова стълба”;

 

ВТОРИ ЕТАП

Място: Градски стадион - Русе

11:20 ч. до 13:20 ч. – Провеждане на състезателната дисциплина “100 метра пътека с препятствия”

13:30 ч. до 14:30 ч. – Провеждане на състезателната дисциплина “Пожарна щафета 4х100 метра с препятствия”.

15:00 ч. до 16:40 ч. – Провеждане на състезателната дисциплина “Бойно разгръщане от мото помпа”;

16:45 ч. – Награждаване на победителите и закриване на състезанието на Градския стадион.

 

График за срещи и прием на граждани от мобилните екипи на ОДМВР-Русе през месец май 2018 година ​

 

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември миналата година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможността  пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

График за месец май 2018 година:

03.05.2018 г.

10:00-12:00 ч.

с. Лом Черковна

03.05.2018 г.

13:00-15:00 ч.

гр.. Борово

10.05.2018 г.

10:00-12:00 ч.

с. Сеново

10.05.2018 г.

13:00-15:00 ч.

с. Кривня

17.05.2018 г.

10:00-12:00 ч.

с. Глоджево

17.05.2018 г

13:00-15:00 ч.

с. Смирненски

22.05.2018 г.

10:00-12:00 ч.

с. Тетово

22.05.2018 г.

13:00-15:00 ч.

с. Ново село

31.05.2018 г.

10:00-12:00 ч.

с. Ястребово

31.05.2018 г.

10:00-12:00 ч.

с. Семерджиево


24 апр 2018

ОДМВР – РУСЕ НАПОМНЯ: ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ СПРАВКИ И ДА ПЛАЩАТ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МВР, ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

 

ОДМВР-Русе напомня на гражданите, че за тяхно улеснение е създадена възможност чрез интернет да се правят справки по електронен път за услугите, извършвани от МВР, а също да извършват плащания на такси и глоби чрез интернет.

 

 

Това става през интернет страницата на МВР / https://www.mvr.bg/ - в рубриката „Административни услуги“, под рубриката „Електронни услуги и справки“. Могат да се извършват справки за издадени и неполучени български лични документи; за валидността на документите; за задължения по документи, издадени от Пътна полиция-МВР; и други. 

 

Например в опция под заглавие „Задължения по документи, издадени от Пътна полиция-МВР“, може да се направи справка за задължения по фиш, акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление. Необходимо е да се въведе ЕГН или номер на свидетелство за управление на МПС, или на издадения документ /фиш, наказателно постановление/. На същото място може да се извърши и плащане по електронен път.

От Пътна полиция призовават гражданите да използват възможностите за справки и плащане по електронен път, с което бързо могат да получат актуална информация и да изплатят задълженията си, без да губят време и за да избегнат евентуални санкции.

 

 

 

Повече подробности можете да научите в сайта на МВР, в Портала за електронни административни услуги на Министерство на вътрешните работи - https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Home/

 

 

 

23 апр 2018

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО