МВР

ОД Русе

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДИ, РАБОТЕЩИ С ГАЗ ПРОПАН–БУТАН

Заради зачестили инциденти, от пожарната припомнят някои правила и съвети

 

 

 

В началото на годината се забелязва тенденция за зачестяване на инциденти, възникнали при ползване на газ пропан-бутан. В резултат на такива битови инциденти един човек е загинал, а друг е пострадал тежко с над 20% изгаряния. Неизменно изводите от направените анализи на пожарната обстановка сочат, че най-често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките и правилата за пожарна безопасност. Най-често жертви на такива инциденти са възрастни хора. Децата също попадат в рисковата категория.

Гражданите трябва да знаят, че ползвателят на газови системи и инсталации е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация. Дейностите по поддържане и проверка са регламентирани в Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (приета с постановление на Министерски съвет №243/2004 г.), както и техническата им документация. Ползването трябва да е по предназначение, точно както е определено в инструкциите на производителя.

Въглеводородната смес от пропан и бутан е горим, взривоопасен газ, който е по-тежък от въздуха и при изтичане се наслоява в долните части на помещенията. По тази причина никога не бива да се съхранява и употребява в подземни помещения, както и в такива, пода на които е по-ниско от нивото на терена, ако не са изпълнени конкретни изисквания от горепосочената наредба.

За обезопасяване на помещения, в които се използва пропан-бутан от изключителна важност е редовното проветряване на помещенията, както и съобразяването със следните мерки и предупреждения:

1. ПОЛЗВАЙТЕ САМО РЕГИСТРИРАНИ ИЗПРАВНИ БУТИЛКИ, ПРЕМИНАЛИ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ!

2. ЗАРЕЖДАЙТЕ БУТИЛКИТЕ ЗА ГАЗ САМО ПРИ ОТОРИЗИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДОСТАВЧИК!

Гражданите трябва да знаят, че всички пунктове за пълнене на газови бутилки на битови абонати, трябва да са разположени в отделни специално оборудвани сгради, като те могат да бъдат и в района на дадена бензиностанция, но трябва да отговарят на специални изисквания и да са снабдени с съответните измервателни уреди. Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено!

В стандартните и безопасно напълнени бутилки, количеството газ да бъде максимум до 80% от капацитета на бутилката при нормални температурни условия 20˚С. Препълването на бутилка над 80 % от капацитета й в комбинация с повишаване на околната температура над нормалните условия или приложено механично въздействиие, например удар след падане, води до повишен риск от  разрушяване и опасност от взрив. Препълнената бутилка предизвиква изтичане на течен пропан-бутан в горивното устройство на уреда под формата на факел, а не с нормален, характерен с бледосин цвят пламък. Факелното горене в затворени пространства е много опасно и често води до възникване на пожари с тежки последици.

3. Бутилките напълнени с пропан–бутан да не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и нагрети повърхности!

4. Спазвайте изискванията за безопасност при транспортиране и съхранение, посочени в инструкциите!

Запомнете, пропан-бутанът е безопасен, когато се спазват правилата!

5. Никога не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан–бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир–вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира!

6. Не се използат стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан–бутан.

7. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан–бутан да се използват без наблюдение, както и от лица незапознати с инструкциите за безопасност, от деца и хора с намалена физическа дееспособност.

8. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението!

9. Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки са предназначени за работа при естествена вентилация, т.е те трябва да се експлоатират само извън помещения.

АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!!!

- проверете дали сте затворили добре вентила. Ако той е отворен, опитайте да го затворите, за прекратите работата на уреда.

- незабавно проветрете помещението!

АКО ИМА МИРИС И ТЕЧ НА ГАЗ, КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ БЪРЗО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ САМИ!!!

- отворете прозорец за да осигурите свеж въздух и намаляване концентрацията на газ във въздуха!

- по възможност изнесете изпускащата бутилка на открито!

- постарайте се незабавно да отстраните потенциалните източници за запалване - електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте и мобилни апарати!

- предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно!

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН): Устройването и техническото поддържане на газови уреди трябва да се извършват само от специалисти с подходяща квалификация. Експлоатацията на уредите трябва да се осъществява от хора, преминали обучение за работа с тях. Трябва да се спазват минимални изисквания за безопасност при използване на уредите, поради високия риск на пожарна опасност и задушаване:

- да се извършва постоянен контрол за техническата изправност на съоръженията - автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа (през целия период на експлоатация на уреда).

- използване на стандартни уреди. Да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

- задължително да се осигурява естествена вентилация на помещенията, които се отопляват или готвят с газови печки.

- недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

- да се проверява периодично състоянието на уреда и херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) за евентуален теч, който е изключително опасен.

- изтичане на газ в затворено пространство може да се установи по мириса на чесън, който се добавя с цел повишаване на безопасността. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

- при изтичане на газ не използвайте източници, които могат да предизвикат искра. Дори и най-малкият източник на запалване (искра) може да предизвика взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Ппроверката за изтичане на газ никога да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез нанасяне на сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.

- при всяко пълнене на битовите бутилки с газ на определените за това газостанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. Периодично съдовете трябва да се подлагат на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти. Всяка профилактика, свързана с нормалната работа и използване на газов уред е посочена в задължителната инструкция на производителя. При покупка на газов уред изискайте от търговеца да Ви предостави инструкцията за експлоатация на уреда на български език.

 

 

24 яну 2022

МЛАДЕЖ ОТ РУСЕ, ОПИТАЛ ДА ИЗЛЪЖЕ ЛЕКАРИ И ПОЛИЦАИ, БЕ РАЗОБЛИЧЕН

 

Днес в 10:35 часа в дежурната част на ОДМВР – Русе е получена информация от спешното приемно отделение на болница „Канев“, че при тях е постъпил 19-годишен младеж от Русе с оплакване за леко нараняване на крака, който е заявил, че е бил блъснат от автомобил като пешеходец, в района на кръстовището до Пантеона в Русе.

За изясняване на случая е изпратен дежурен полицейски екип от сектор „Пътна полиция“. Пред служителите 19-годишният е заявил същото. Той уточнил, че е бил ударен от автомобил с марка БМВ, но на някои конкретни уточняващи въпроси от страна на полицаите отговарял нееднозначно и уклончиво. Униформените са предприели всички необходими действия за изясняване на произшествието и издирване на евентуалния водач, причинил ПТП. В хода на работата по случая са потърсени свидетели, разговаряно е с живущи и работещи в района, прегледани са били и записи от охранителни камери, но не е установено да е възниквало подобно произшествие. При така създалите се обстоятелства, младежът с неохота е трябвало да си признае, че е подвел работещите в спешното отделение, както и контролните органи, като е обяснил, че не е искал да ходи на работа и затова е решил да направи това.

Случаят е документиран в ОДМВР – Русе и предстои да бъде докладван по компетентност в прокуратурата.

14 яну 2022

Внимание! Не се поддавайте на телефонни измами!

Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог
Във връзка с регистрирани нови случаи на телефонни измами, както и опити за такива престъпни деяния, от полицията отново апелират към гражданите да бъдат бдителни, за да не попадат в подобни схеми и припомнят някои основни съвети.

Необходимо е хората, които имат възрастни близки, непрекъснато да им напомнят как случайно може да станат жертви, както и основните правила, които трябва да спазват, ако попаднат в подобна ситуация.

 

ВНИМАНИЕ - ИЗМАМИ

МВР препоръчва:     Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

Експертите напомнят основните правила на поведение, ако хората попаднат в подобна ситуация, както и най-разпространените сценарии за извършване на телефонни измами

Съвети към гражданите:

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н. ;
Не се доверявайте на непознати хора;
Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона;
Опитайте да запазите самообладание при получаване на обаждане от човек, който се представя за Ваш роднина, изпаднал в беда; лекар; служител на полицията или на друга институция;
Ако имате съмнение, че на телефона е Ваш близък, първо опитайте да се свържете с него чрез свой съсед или познат, по възможност от телефон, различен от този, на който сте получили обаждането;
В случай на обаждане, в което някой се представя за Ваш близък, е добре да му зададете въпрос, отговора на който не би трябвало да е известен на непознати - например рождена дата, населено място и т.н.;
Същото се опитайте да направите, ако се представя за служител или лекар – задайте контролни въпроси, поискайте координати за обратна връзка, обяснете, че ще попитате в съответната институция, ще се обадите на тел. 112 и т.н.
Ако измамниците изискват да не затваряте телефона, намерете начин, чрез съседите или чрез мобилен телефон, да се обадите на 112 (избира се безплатно) или опитайте веднага да се свържете с Вашите близки, за които се твърди, че са пострадали.

В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или директно в подразделение на полицията.

 

 

14 яну 2022

ЗА ОД НА МВР РУСЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО