МВР

ОД Русе

 

15 юли 2021

7 ДЕЦА ОТ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА ЩЕ УЧАСТВАТ В СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА 2021“

 

 

 

За поредна година Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе организира традиционния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, който се провежда в международен мащаб и е включен в националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката, за учебната 2020/2021 година.

На 12 юли 2021 г., в Центъра за обучение на РД ПБЗН – Русе, се проведе финалният етап от Областния кръг на международния  конкурс „С очите си видях бедата - 2021”.
Конкурсът се провежда повече от десет години и цели да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие. Конкурсът дава равен достъп за участие  на всички деца и ученици, разпределени в три национални и една международна категория и три възрастови групи с оглед обективното определяне знанията и уменията на участниците.
Тази година, въпреки усложнената епидемичната обстановка, с рисунки участваха 27 ученици от 11 училища от Област Русе.

Комисия в състав: Георги Пасев – художник в Държавен куклен театър – Русе, Таня Пасева - художник в Държавен куклен театър – Русе и Красимир Митев – инспектор по ЗН в РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе, определи и класира 7 рисунки на призови места, които ще бъдат изпратени в  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР за участие в националния конкурс.

В първа категория, която включва ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищно образование, са класирани:

 

             Първа група – възраст от  7 до 10 години

І-во място – Митко Григоров Димитров – 7 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Полско  Косово, общ. Бяла, обл. Русе

ІІ-ро място – Нелия Мартинова Димитрова – 10 г., ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Долна Судена, общ. Ценово, обл. Русе

ІІІ-то място – Екатерина Мирославова Маринова – 10 г., СУПНЕ „Фридрих Шилер”,  гр. Русе

           – Преслав Пламенов Петров – 10 г., СУПНЕ „Фридрих Шилер”,  гр. Русе

 

            Втора група – възраст от  11 до 13 години

І-во място – Алишан Радославов Славов 11 г., ОУ „Неофит Рилски”,   с. Копривец, общ. Бяла,

 

            Трета група –  възраст от 14 до 18 години

І-во място   – Божидара Божидарова Георгиева – 14 г., ПГО „Недка Иван Лазарова”,  гр. Русе

ІІ-ро място – Стефани Григорова Димитрова – 14 г.,  СУ „Панайот Волов”, гр. Бяла, обл. Русе            

 

Изображения

 15 юли 2021 | 12:30