МВР

ОД Русе

 

14 януари 2019

ТЕСТ НА СИРЕНИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ЯНУАРИ ОТ 13 ЧАСА В РУСЕ

Въвежда се в експлоатация Локална система за оповестяване в „Оргахим Резинс“ АД

 

 

В сряда, на 16 януари 2019 година, ще се извърши въвеждане в експлоатация на Локална система за оповестяване, разположена на територията на „Оргахим Резинс“ АД в град Русе на бул. Трети март.

При въвеждането в експлоатация ще бъдат проведени функционални тестове на интеграцията между Локалната система и Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Тестовете ще се състоят от 13:00 до 13:30 часа, като ще бъдат задействани сирените - ще се чуват акустичен/звуков сигнал и гласови съобщения.

 

 

 

 

 

Изображения

 14 януари 2019 | 12:42